طراحی بنر

اصول طراحی لوگو Tag

12 قانون اساسی در طراحی لوگو

12 قانون اساسی در طراحی لوگو 12 قانون اساسی در طراحی لوگو :    لوگو صورت و اولین تصور هر نام تجاری است  بنابراین طراحی آن بسیار مهم است.وقتی طراحی لوگو به درستی اجرا شود  ، قدرت زیادی را به تجارت می بخشد . بنابراین ، ایجاد یک نماد موثر بصری از یک نام تجاری نیاز به طراحی گرافیکی بیشتری دارد. مانند خوشنویسی خودکاری که شامل مجموعه ای از...

بیستر بخوانید